Bộ Xây dựng vừa cho biết, gói tín dụng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sẽ triển khai còn một gói 120.000 tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước thay vì 2 gói tín dụng theo đề xuất trước đây của cả Bộ Xây dựng.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vừa qua; Bộ Xây dựng đã đề xuất dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng.

Bộ Xây Dựng cùng Ngân hàng Nhà Nước triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội là lý do chính khi thôi đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ
Bộ Xây Dựng cùng Ngân hàng Nhà Nước triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội là lý do chính khi thôi đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ

Theo đó, gói tín dụng này cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn (giống gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện rất tốt trong giai đoạn 2013-2016 trước đây).

Trong đó, 50% gói tín dụng cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay ưu đãi; còn 50% gói tín dụng còn lại cho khách hàng cá nhân (người mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân).

Đồng thời, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đề xuất một gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho đối tượng trên. Tuy nhiên, lãi suất cho vay với người xây dựng và người mua nhà sẽ thấp hơn 1,5-2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong từng thời kỳ.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngoài tín dụng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; Bộ Xây dựng cũng đã ban hành đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” để tăng nguồn cung.

BỘ XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI

Bộ Xây dựng nêu rõ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam cần chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các địa phương, các tổ chức tín dụng cho vay, giải ngân nhanh chóng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng theo quy định và ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Cũng theo Bộ xây dựng, năm 2022, trên cả nước có 9 dự án nhà ở xã hội được cấp phép mới với quy mô 5.526 căn hộ, có 114 dự án với 6.196 căn hộ đã hoàn thành xây dựng; 27 dự án với 8.245 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngoài ra, cả nước có hai dự án nhà ở công nhân được cấp phép mới với quy mô 1.729 căn hộ, một dự án với 32 căn hộ đã hoàn thành xây dựng, 4 dự án với 2.328 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo Bộ Xây dựng, sau các hội nghị, dự kiến Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, trong đó có nội dung về gói tín dụng về nhà ở xã hội. Sau khi có quyết nghị của Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, với nguồn vốn trái phiếu, Chính phủ yêu cầu kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán, tránh hiện tượng đầu cơ, thao túng, thổi giá. Đồng thời phải tạo điều kiện, không làm cản trở doanh nghiệp có đủ năng lực, kết quả hoạt động kinh doanh tốt, lành mạnh… có thể huy động vốn để hỗ trợ phục hồi, phát triển.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm.

Đặc biệt với vướng mắc lớn nhất của thị trường liên quan đến pháp lý, Chính phủ yêu cầu tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Thuế, Luật Chứng khoán…; hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định quy định về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị;

Nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 tháng 5/2023, thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023.

Theo dõi Đại Trường Sơn để nhận thêm nhiều tin tức mới nhất về Bất động sản !

Fanpage: Đại Trường Sơn

Đánh giá nội dung này