Phạm vi nghiên cứu đường ven sông Sài Gòn sẽ kéo dài đến giáp ranh giới tỉnh Tây Ninh và nghiên cứu giải pháp kết nối với mạng lưới giao thông tỉnh Tây Ninh giúp phát huy hiệu quả khai thác tuyến đường đồng thời gia tăng khả năng kết nối vùng.

Sở GTVT TP. HCM có thông báo kết luận của Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm tại cuộc họp nghe báo cáo công tác nghiên cứu rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, đường sắt kết nối Vùng TP. HCM, đường trên cao, đường ven sông Sài Gòn.

Sở GTVT TP. HCM có thông báo kết luận của Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm tại cuộc họp nghe báo cáo công tác nghiên cứu rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, đường sắt kết nối Vùng TP. HCM, đường trên cao, đường ven sông Sài Gòn.

Tại thông báo này, Giám đốc Sở GTVT TP yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, rà soát bổ sung quy hoạch chi tiết mạng lưới đường sắt đô thị, đường sắt kết nối vùng, đường trên cao và đặc biệt là đường ven sông Sài Gòn.

Sở GTVT TP cho rằng việc nghiên cứu, cập nhật, bổ sung quy hoạch đường ven sông Sài Gòn là phù hợp và đặc biệt cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Chủ trương nghiên cứu rà soát quy hoạch đường ven sông Sài Gòn đã được Thành uỷ, UBND TP và các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ đặc biệt chú trọng. Từ đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo cảnh quan để phát triển du lịch, dịch vụ ven sông.

Theo Sở GTVT, hiện nay TP đang tập trung rà soát, cập nhật và hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. HCM đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060.

Bên cạnh đó, Sở QH-KT đang triển khai đề án phát triển kinh tế ven sông Sài Gòn theo định hướng khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sông nước tự nhiên, tạo lập hành lang cảnh quan đô thị dọc hai bên bờ sông.

“Theo đó, việc nghiên cứu, cập nhật, bổ sung quy hoạch đường ven sông Sài Gòn trong bối cảnh hiện nay là phù hợp và vô cùng cần thiết” – Sở GTVT nhấn mạnh.

Sở GTVT đề nghị Sở QH-KT hỗ trợ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan về đề án phát triển kinh tế ven sông Sài Gòn, để hoàn thiện phương án hướng tuyến đường. Từ đó, đảm bảo hài hòa, đồng bộ và phù hợp với quy hoạch khai thác hiệu quả giá trị sinh thái sông nước tự nhiên.

Sở GTVT giao Phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông đường bộ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án tuyến đường ven sông Sài Gòn.

Phạm vi nghiên cứu đường ven sông Sài Gòn sẽ kéo dài đến giáp ranh giới tỉnh Tây Ninh và nghiên cứu giải pháp kết nối với mạng lưới giao thông tỉnh Tây Ninh để phát huy hiệu quả khai thác tuyến đường, tăng cường khả năng kết nối vùng.

Sở GTVT TP cũng yêu cầu tận dụng tối đa các tuyến đường hiện hữu chạy dọc sông Sài Gòn – đã được đầu tư để hoạch định hướng tuyến quy hoạch một cách linh hoạt, phù hợp với hiện trạng, cảnh quan đô thị dọc sông. Ngoài ra, bổ sung giải pháp và xác định phạm vi chiếm dụng đất tại các vị trí nút giao, và các vị trí giao cắt với cầu…

Nguồn: Pháp luật

Đánh giá nội dung này